Dne 17.01.2022 v poledních hodinách prováděla hlídka strážníků městské policie Duchcov kontrolu ulice Bílinská, kde byla spatřena osoba, která z místní znalosti strážníků a evidence Policie ČR odpovídala popisu hledané osoby. Následnou kontrolou strážníci zjistili, že se skutečně jedná o Policií ČR hledaného muže. Tento byl následně omezen na osobní svobodě a předán policistům OO PČR Duchcov.