Dne 02.04.2022 v podvečerních hodinách oznámil občan města Duchcova hlídce MP Duchcov, že v ulici Družby došlo k fyzickému napadení jeho 14leté dcery od skupiny 3 dívek. Po zjištění popisu dívek byla věc oznámena i na OO PČR Duchcov. Hlídka strážníků se vydala hledat tyto osoby dle popisu oznamovatele. V parku B. Smetany spatřila několik osob, které začali před hlídkou utíkat. Tyto osoby byly zastiženy v ul. Tyršova, kde byly vyzvány k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Jednalo se o 3 dívky ve věku 12-13 let, které se k napadení doznaly. Poté byly předvedeny na OO PČR Duchcov, kde byly předány policistům k dořešení záležitosti.