Dne 03. 04. 2022 v ranních hodinách si povšimla obsluha kamerového systému města, motorového vozidla stojícího ve vypuštěné kašně v zámecké zahradě u Reinerovi fresky. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP Duchcov, která zjistila, že vozidlo do kašny sjelo z travnaté plochy zámecké zahrady přes vysoký obrubník, kdy si o tento poškodilo kryt motoru a z vozidla začal během jízdy v kašně unikat motorový olej. Na místě byl zastižen i řidič vozidla. Celá záležitost byla předána přivolané Policii ČR oddělení dopravních nehod. Řidiči vozidla po projednání svého protiprávního jednání od Policie ČR přibyla i povinnost uhradit náklady spojené s čištěním kašny, její opravou a vyproštěním vozidla.