Dne 10.06.2022 v poledních hodinách prováděla hlídka strážníků městské policie Duchcov kontrolu ulice Nádražní, kde byla spatřena osoba, která z místní znalosti strážníků a evidence Policie ČR odpovídala popisu hledané osoby. Následnou kontrolou strážníci zjistili, že se skutečně jedná o Policií ČR celostátně hledaného muže. Tento byl následně omezen na osobní svobodě a předán policistům OO PČR Duchcov. Během zákroku nebylo použito donucovacích prostředků.