Dne 11.7.2022 v nočních hodinách prováděla hlídka MP Duchcov kontrolu a uzamčení areálu zámecké zahrady. Zde nalezla muže, kterého chtěla upozornit na opuštění místa z důvodu uzamykání zahrady. Jakmile hlídka oslovila muže, začal tento z místa utíkat. Z důvodu podezřelého chování byl muž několikrát vyzván k zastavení na které nereagoval. Po dostižení muže muselo být použito donucovacích prostředků a pout z důvodu jeho agresivního jednání. Následnou lustrací bylo zjištěno, že se jedná o 60 letého muže, na kterého je vydán příkaz k zatčení. Na místo byla následně přivolána Policie ČR, která si muže převzala.