Dne 17.3.2024 v odpoledních hodinách bylo oznámeno na MP Duchcov, že v parku v ul. Tyršova došlo k odcizení batohu ve kterém byly doklady a dále peněženka s finanční hotovostí. Batoh byl odcizen z lavičky kde byl oznamovatelkou na chvíli odložen. Poškozená si všimla podezřelé nezletilé osoby, kterou dále hlídce popsala. Na základě zjištěných skutečností byla na místo přivolána hlídka PČR, která si celou věc převzala.  Následně dalším pátráním ve městě byla podezřelá osoba dle popisu od oznamovatelky hlídkou MP Duchcov vypátrána , kdy se ihned k činu přiznala a poté byla předvedena na OO PČR . Dále  byla předvedena na OO PČR Duchcov ještě jedna nezletilá osoba, která uvedla, že dostala část z odcizených peněz od podezřelého  a mohla tak přispět k objasnění věci.