Dne 23.03.2024 v odpoledních hodinách prováděla hlídka MP Duchcov kontrolu ulice Želénská, Duchcov, kde si povšimla na ulici 2 dívek mladistvého vzhledu. Z místní znalosti strážníků bylo zřejmé, že se jedná o dívky, které utekly z dětského domova a je po nich vyhlášeno pátrání. Z tohoto důvodu byly předvedeny na OO PČR Duchcov. Zde bylo zjištěno, že se skutečně jedná o chovankyně dětského domova ve věku 11 a 14 let, které jsou na útěku. Dívky byly následně předány Policii ČR, která zajišťovala jejich převoz zpět do dětského domova.