Označení úseku

Lokalita úseku

Územně odpovědní

strážníci

„A“

Alejní

Bydžovského

Horská cesta

J. A. Komenského

Javorová

Lipová (kolem kina dolů)

Malinovského

Nemocniční

Osecká (celá levá strana)

Polcarova

Rybářská

V domkách

Zámecká zahrada

Osada Viktorína

Str. Ing. Valenta Marek

Str. Zradička Václav

Str. Václav Fiala

Str. Dittrich Jiří

Mapa okrsku A

(pro otevření klikni)

Kontakt na MP

(pro otevření klikni)